Dr. Ghanashyam Ghanashyam

17 Years Experience
Ayurveda
BAMS
Gorakhpur, Uttar Pradesh
Ramjas Clinic
Near Aarogya Mandir, Raj Nagar Colony, Gorakhpur, Uttar Pradesh, Gorakhpur
Timings
Monday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM
Tuesday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM
Wednesday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM
Thursday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM
Friday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM
Saturday
08:00AM - 11:00AM
5:00PM - 8:00PM

Doctor Details
More about Dr. Ghanashyam Ghanashyam
Speaks: English, Hindi
MRN:  48224
Services offered
Ayurveda