Dr. Pallavi Parekshs

13 Years Experience
Dental Surgeon, Dentist
BDS
Mumbai, Maharashtra
Parekh'S Dental Clinic
2/ Savia Chs, Opp Hanuman Vyamshala, Rebello Road, Near Mehboob Studio, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, Mumbai
Timings
Monday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM
Tuesday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM
Wednesday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM
Thursday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM
Friday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM
Saturday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 10:00PM

Doctor Details
More about Dr. Pallavi Parekshs
Speaks: English, Hindi, Marathi
MRN:  A-15006
Services offered
Dental Surgeon
Dentist