Dr. Tariful Shaikh

10 Years Experience
Orthopedic
MS, MBBS
Mumbai, Maharashtra
Dr Tariful Shaikh Clinic
125/B, Baacha Manzil, Shuklaji Street, Bilal Masjid, Kamathipura, Mumbai, Landmark: Near Gulshan Bake, Mumbai, Maharashtra, Mumbai
Timings
Sunday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Monday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Tuesday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Wednesday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Thursday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Friday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM
Saturday
12:00PM - 4:00PM
6:00PM - 10:00PM

Doctor Details
More about Dr. Tariful Shaikh
Speaks: English, Hindi
MRN:  I-38655
Services offered
Orthopedic