Dr. Surendra Sharma

12 Years Experience
Homeopath
BHMS
Kota, Rajasthan
Sahaj Homeopathic Clinic
near nagrik sahkari bank, near jain mandir,kota, Kota, Rajasthan, Kota
Timings
Monday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM
Tuesday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM
Wednesday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM
Thursday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM
Friday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM
Saturday
10:00AM - 1:00PM
5:00PM - 8:00PM

Doctor Details
More about Dr. Surendra Sharma
.
Speaks: English, Hindi
MRN:  5052
Services offered
Homeopath