Dr. Sudhanshu Shekhar

22 Years Experience
General Physician
MD - Medicine, MBBS
Saharanpur, Uttar Pradesh
Saksham Hospital
Vasant Vihar, Saharanpur, Uttar Pradesh, Saharanpur
Timings
Monday
1:00PM - 5:00PM
Tuesday
1:00PM - 5:00PM
Wednesday
1:00PM - 5:00PM
Thursday
1:00PM - 5:00PM
Friday
1:00PM - 5:00PM
Saturday
1:00PM - 5:00PM

Doctor Details
More about Dr. Sudhanshu Shekhar
Speaks: English, Hindi
MRN:  2284
Services offered
General Physician